UBS Equity China Opportunity ökade 3 procent i december - upp 47,5 procent 2019

Tuesday, January 28, 2020 9:28 PM
Fonden UBS Equity China Opportunity ökade 3 procent i december, vilket var något sämre än den breda kinesiska marknaden. Under 2019 har fonden avkastat 47,5 procent. Det framgår av en månadsrapport.

I en kommentar skriver fondens förvaltarteam att kinesiska aktier avslutade 2019 starkt trots ett flertal oroligheter på den makroekonomiska sidan.

De främsta bidragsgivarna under året var innehaven inom konsumentvaror och finans, på bolagsnivå gynnades fonden av TAL Education, Kweichow Moutai och Wuliangye Yibin.

Jupai Holdings och Far East Horizon tyngde avkastningen tillsammans med en större kassaposition.

Framöver ser förvaltarteamet konstruktivt på de kinesiska bolagen och har sitt fokus på långsiktiga teman såsom ökad konsumtion samt ny teknologi och innovation.

Fondens tre största innehav per utgången av månaden var TAL Education, Tencent och Alibaba med portföljvikterna 9,8, 9,8 respektive 9,7 procent.