Nischer Properties får en ny stor aktieägare i Provobis

Thursday, December 5, 2019 6:10 AM
Fastighetsbolaget Nischer Properties har fått en ny stor aktieägare i Provobis Invest som i dag har förvärvat drygt 1,8 miljoner aktier i bolaget motsvarande 10 procent av röster och kapital. Investment Weps i Tjörn och DAMC har sålt 910 755 aktier vardera, enligt ett pressmeddelande.

Provobis Invest, som är ett helägt dotterbolag till Provobis Holding, är ett investmentbolag som företrädesvis investerar inom områdena: bank och finans, fastigheter och investmentbolag. Värde skapas genom styrelsearbete, nära kontakter med företagsledningar samt genom tillförsel av kapital, kunskap och nätverk.