Eniro uppdaterar sin preliminära tidplan för rekapitaliseringen

Tuesday, February 11, 2020 6:22 AM
Eniro har justerat den preliminära tidplanen för sin rekapitalisering, enligt ett pressmeddelande.

Ändringen är gjord i syfte att genomföra rekapitaliseringen så kostnadseffektivt som möjligt, skriver bolaget. Den uppdaterade tidplanen följer nedan.

- 2020-02-11 Offentliggörande av bokslutskommuniké
- 2020-03-02 Extra bolagsstämma
- 2020-03-02 Obligationsinnehavarbeslut
- 2020-03-17 Offentliggörande av om tillräcklig acceptans från konvertibelinnehavarna uppnåtts
- 2020-03-20 Styrelsen beslutar om nyemission till konvertibelinnehavare
- 2020-03-27 Offentliggörande av årsredovisningen för 2019
- 2020-04-06 Utbyte av konvertibler mot nya preferensaktier av serie A
- 2020-05-05 Offentliggörande av prospekt
- 2020-05-06 Styrelsen beslutar om nyemission till obligationsinnehavare
- 2020-05-19 Utbyte av obligationer mot nya preferensaktier av serie A
- 2020-05-29 Årsstämma