Vibrosense Dynamics redovisar som planerat små förändringar av resultatet

Friday, February 14, 2020 7:28 AM
Medicinteknikbolaget Vibrosense Dynamics ökade omsättningen i det andra kvartalet i räkenskapsåret och redovisade små förändringar av sitt resultat, i linje med plan.

Omsättningen var 0,2 miljoner kronor. Rörelseresultatet blev -2,1 miljoner kronor (-1,2). Resultatet efter skatt blev -2,1 miljoner kronor (-1,2). Resultat per aktie hamnade på -0,17 kronor (-0,12).

Arbetet med att anpassa VibroSense Meter II till klinisk användning inom diabetes går som
planerat. Vibrosense Dynamics uppger att man kommer löpande ge uppdatering om detta under de kommande kvartalen.

"Sammanfattningsvis vill jag understryka att VibroSense har under förra kvartalet stärkt upp hela
organisationen och är väl rustade att gå in i en tillväxtfas", skriver vd Hans Wallin i rapporten.

Företaget har som ett led i en expansion utanför Norden ingått en överenskommelse med en partner om att kartlägga den nederländska marknaden.

I övrigt präglades kvartalet av ett intensivt arbete med att förbereda introduktion och leveranser av VibroSense Meter II till en av de största aktörerna inom svensk företagshälsovård, Avonova Hälsa. Både leverans, workshop och utbildning har genomförts hos Avonova, på fem olika orter under december i fjol och januari/februari i år.


Vibrosense Dynamics, MkrQ2-2019/2020Q2-2018/2019
Nettoomsättning0,20,0
Rörelseresultat-2,1-1,2
Nettoresultat-2,1-1,2
Resultat per aktie, kronor-0,17-0,12