Robeco New World Financial ökade 0,6 procent i december - avkastade 33,8 procent 2019

Friday, January 31, 2020 12:09 PM
Fonden Robeco New World Financial E EUR ökade 0,6 procent i december, mot dess jämförelseindex som steg 1,8 procent. Under 2019 överpresterade fonden index och avkastade 33,8 procent. Det framgår av en månadsrapport.

I en kommentar skriver fondförvaltarna Patrick Lemmens och Jan Willem Knoll att aktiemarknadens positiva utveckling i december drevs av en minskad politisk oro. Fonden gynnades av sin exponering mot bank och cyklisk industri, medan innehaven i IT-tjänster tyngde.

Sberbank, Intrum och BAWAG var fondens främsta bidragsgivare under månaden.

Samtidigt erhölls negativt bidrag från Wirecard och FleetCor.

Inom sin Aging finance del adderade fonden Man Group och minskade innehaven i Carlyle och NN Group. I Emerging finance utökades innehavet i KBC medan det reducerades i HK Exchanges.

Inom Digital finance initierades nya positioner i Worldline, IHS Markit och NEXI medan Infosys såldes av.

Fondens tre största innehav per utgången av månaden var Citigroup, Allianz och Ping An Insurance med portföljvikterna 4,2, 3,3 respektive 2,9 procent.