Bättre än väntat från Blackrock i fjärde kvartalet

Wednesday, January 15, 2020 11:36 AM
Fondjätten Blackrock redovisar intäkter och en vinst som var högre än väntat under fjärde kvartalet.

Intäkterna uppgick till 3,98 miljarder dollar (3,43), att jämföra med Factset analytikerkonsensus som låg på 3,85.

Justerat resultat per aktie blev 8,34 dollar (6,08), vilket är 8,5 procent bättre än analytikerkonsensus som låg på 7,69.

Inflödet till ETF-verksamheten iShares var 75,2 miljarder dollar. Det totala nettoinflödet för Blackrock var 128,8 miljarder dollar.

Blackrock har nu 7,43 biljoner dollar under förvaltning, att jämföra med 6,96 biljoner i slutet av andra kvartalet.

Blackrock, BUSDQ4-2019KonsensusFörändring mot konsensusQ4-2018Förändring
Intäkter3,983,853,4%3,4316,0%
Resultat per aktie, justerat8,347,698,5%6,0837,2%
Konsensusdata från Factset