Små resultatförändringar för Free2Move - har en tydlig tillväxtstrategi

Friday, February 21, 2020 7:40 AM
Teknikbolaget Free2Move redovisar en mindre omsättning och något minskad förlust under fjärde kvartalet. Orderstocken vid årsskiftet var 1,1 miljoner kronor.

Nettoomsättningen var 0,5 miljoner kronor (0).

Rörelseresultatet blev -2,4 miljoner kronor (-2,5).

Resultatet före skatt var -2,6 miljoner kronor (-2,5).

Resultatet efter skatt blev -2,6 miljoner kronor (-3,2).

Likvida medel uppgick till 1,5 miljoner kronor (0,1).

"Den sammantagna utvecklingen av strategin och det arbete som genomförts har bidragit
till att Free2moves exponering mot fastighetssegmentet väsentligt har ökat där också
intresset har visat sig stort för vår servicelösning. På projektsidan har vi haft framgång då
en av våra befintliga kunder meddelat att vi gått vidare till slutfasen i ett redan påbörjat
projekt, ordervärdet uppgår till 1,1 miljoner kronor", uppger vd Leif Syrstad.

"Intresset är stort för det tjänsteutbud som har mejslats fram under 2019. Idag är
Free2move ett tillväxtföretag med en tydlig tillväxtstrategi", avslutar han sitt vd-ord.

Free2Move, MkrQ4-2019Q4-2018
Nettoomsättning0,50
Rörelseresultat-2,4-2,5
Resultat före skatt-2,6-2,5
Nettoresultat-2,6-3,2
Likvida medel1,50,1
Utdelning per aktie, kronor00