Calmark redovisar som väntat små förändringar av resultatet under det fjärde kvartalet

Friday, February 28, 2020 7:18 AM
Medicinteknikbolaget Calmark redovisar som planerat ingen omsättning och små förändringar av sitt resultat i det fjärde kvartalet. .

Rörelseresultatet blev -2,3 miljoner kronor (-1,8). Resultatet efter skatt blev -2,3 miljoner kronor (-1,9).

"Utvecklingen av produkterna fortsätter, Calmark Neo-Bilirubin - vårt första PNA-test, har kommit till verifiering och valideringsfas. Studien på Sös pågår och har tyvärr tagit lite längre tid än vad vi förutspådde. Studien är frivillig att delta i, vilket gör att det är svårt att uppskatta hur lång tid det kommer ta att inkludera 40 barn. Forskningsteamet på Sös gör ett fantastiskt jobb och är verkligen en fröjd att få samarbeta med", skriver vd Anna Söderlund i rapporten.

Calmark-chefen skriver vidare att hon inväntar en CE-märkning och lansering.

Calmark, MkrQ4-2019Q4-2018
Nettoomsättning00
Rörelseresultat-2,3-1,8
Nettoresultat-2,3-1,9