Camurus ökar omsättning och minskar förlusten i fjärde kvartalet (uppdatering)

Wednesday, February 12, 2020 6:23 AM
(uppdatering avser vd-ordet)

Forskningsbaserade läkemedelsbolaget Camurus redovisar ökande omsättning under fjärde kvartalet jämfört med samma period året innan. Bolaget rapporterar minskad förlust.

Omsättningen steg 348,7 procent till 35,0 miljoner kronor (7,8).

Bruttovinsten blev 21,5 miljoner kronor (3,9), med en bruttovinstmarginal på 61,4 procent (50,0).

Rörelseresultatet blev -88,4 miljoner kronor (-103,2).

Resultatet efter skatt blev -71,9 miljoner kronor (-87,1).

Resultat per aktie hamnade på -1,47 kronor (-2,11).

"Våra insatser och utveckling under fjärde kvartalet, med en stark försäljningstillväxt för Buvidal, förbättrad tillgänglighet för patienter och lanseringsförberedelser för nya marknader, har lagt grunden för ett framgångsrikt 2020. Strategin för Buvidal är inriktad på att öka marknadsandelar på nuvarande marknader, expandera försäljningen till andra och tredje vågens marknader, och etablera Buvidal som evidensbaserat förstahandsval vid behandling av opioidberoende. Vid sidan om våra egna marknader ser vi fram emot att Brixadi blir tillgängligt för patienter i USA och Buvidal på nya marknader i bland annat MENA området", skriver Fredrik Tiberg i vd-ordet.

Camurus, MkrQ4-2019Q4-2018Förändring
Nettoomsättning35,07,8348,7%
Bruttovinst21,53,9451,3%
Bruttovinstmarginal61,4%50,0%
Rörelseresultat-88,4-103,2
Nettoresultat-71,9-87,1
Resultat per aktie, kronor-1,47-2,11
Utdelning per aktie, kronor00