Riktad placing i Better Collective klar - stort intresse från institutionella investerare

Wednesday, September 16, 2020 6:33 AM
Grundare och ledningspersoner i Better Collective gör en riktad placing på 3,1 miljoner aktier, till ett styckpris om 131 kronor. Det innebär en rabatt på cirka 10 procent mot tisdagens stängningskurs.

Transaktionen uppgår till 406 miljoner kronor innan transaktionskostnader. Intresset för placingen uppges ha varit stort från nordiska och internationella institutionella investerare.

Säljarna består av vd Jesper Søgaard , operativa chefen Christian Kirk Rasmussen, vilka är grundare, och finanschefen Flemming Pedersen. Efter transaktionen uppgår de två förstnämndas innehav till cirka 10,67 miljoner aktier medan Flemming Pedersen har 37 322 aktier. Tillsammans kontrollerar de tre ledningspersonerna 46 procent av aktierna i bolaget.