Nanexa handlas idag exklusive uniträtt i nyemission

Thursday, February 6, 2020 5:51 AM
Forskningsbolaget Nanexa handlas idag den 6 februari exklusive uniträtt i nyemission med företrädesrätt för aktieägarna. Villkoren i nyemissionen innebär att en aktie berättigar till en uniträtt. Tio uniträtter ger rätt att teckna en unit för 30 kronor. En unit består av fyra nya aktier och två vederlagsfria teckningsoptioner. Det innebär att emissionsvillkoren motsvarar 4:10 till teckningskursen 7,50 kronor per aktie. Teckningstiden löper från 11 febrauri till 25 februari och handel med uniträtter sker den 11 februari till 21 februari.