Soltech Energys dotterbolag skjuter på planerad notering på First North

Wednesday, March 11, 2020 10:16 AM
Solenergiföretaget SolTech Energy meddelar att dotterbolaget Advanced Soltech Sweden skjuter på sin planerade notering på Nasdaq First North Growth Market.

"Med hänsyn till rådande förutsättningar på världens finansmarknader till följd av coronavirusets globala spridning, har ASAB i samråd med sina rådgivare beslutat att skjuta på den planerade noteringen av Bolagets aktier på Nasdaq First North Growth Market intill dess att mer gynnsamma förutsättningar föreligger", skriver bolaget.

För att säkerställa tillväxten i Kina i det korta perspektivet utvärderar ASAB tillsammans med sina rådgivare alternativa finansieringsmöjligheter.