Rysslands konsumentpriser ökade mer än väntat i årstakt under februari

Friday, March 6, 2020 1:00 PM
Rysslands konsumentpriser ökade mer än väntat i årstakt under februari.

På årsbasis steg konsumentpriserna 2,3 procent (+2,4), att jämföra med analytikerkonsensus som väntade en ökning på 2,2 procent.

Ryssland, %februari, 2020Konsensusjanuari, 2020
KPI, YY2,32,22,4
Konsensusdata från Bloomberg