Heba ökar förvaltningsresultatet och höjer utdelningen

Thursday, February 13, 2020 11:06 AM
Fastighetsbolaget Heba redovisar ett ökat förvaltningsresultat under fjärde kvartalet. Bolaget ökar utdelningen till 1,20 kronor (1,10).

Hebas hyresintäkter uppgick till 93,2 miljoner kronor under fjärde kvartalet (96,7), en minskning med 3,6 procent mot föregående år.

Förvaltningsresultatet uppgick till 39,4 miljoner kronor (37,4), en ökning med 5,3 procent mot föregående år.

Resultatet före skatt var 541,3 miljoner kronor (176,8).

Resultatet efter skatt blev 464,8 miljoner kronor (142,0), en ökning med 227,3 procent mot föregående år.

Resultat per aktie hamnade på 5,63 kronor (1,72), vilket innebär en ökning med 227,3 procent mot föregående år.

Heba föreslår 1,20 kronor i utdelning (1,10).

Substansvärde, EPRA NAV, per aktie låg på 81,87 kronor (73,57).

Heba räknar med att förvaltningsresultatet för 2020 blir bättre jämfört med 2019.

Heba, MkrQ4-2019Q4-2018Förändring
Hyresintäkter93,296,7-3,6%
Driftöverskott60,159,31,3%
Förvaltningsresultat39,437,45,3%
Resultat före skatt541,3176,8206,2%
Nettoresultat464,8142,0227,3%
Resultat per aktie, kronor5,631,72227,3%
Substansvärde, EPRA NAV, per aktie, kronor81,8773,5711,3%
Utdelning per aktie, kronor1,201,109,1%