Absolicon: Genombrott inom bryggerisektorn och stärker kassan för att nå tillväxtmålen - Analysguiden

Monday, February 17, 2020 7:54 AM
"Absolicon har haft ett intensivt nyhetsflöde. Bland annat har bolaget fått ett genombrott inom bryggerisektorn och finansiella mål har kommunicerats. För att realisera på tillväxtplanerna avser bolaget att ta in SEK 50 miljoner i en nyemission."

Länk till uppdragsanalys nedan.