Midsona presenterar nya hållbarhetsmål

Wednesday, March 11, 2020 9:27 AM
Midsona har tagit fram nya hållbarhetsmål för perioden 2020 till 2030 och utsett Siv Kjersti Rodal till ny Head of Group Sustainability med övergripande ansvar för hållbarhetsarbetet. Det framgår av ett pressmeddelande.

De nya målen, som är baserade på FN:s globala mål för hållbar utveckling, består av sex punkter:

- Hållbara varumärken – År 2025 ska Midsonas konsumentförpackningar i plast vara tillverkade av 100 procent återvunnet material. År 2030 ska 100 procent av produkterna vara växtbaserade eller vegetariska.
- Hälsosam arbetsmiljö – Hälsosamma arbetsplatser ska främja friska medarbetare helt utan arbetsskador. Midsona ska ha en jämn könsfördelning i ledarskapspositioner inom hela organisationen.
- Ansvarsfulla inköp – År 2025 ska 100 procent av Midsonas leverantörer vara klassificerade enligt hållbara riktlinjer för upphandling.
- Säkra produkter – År 2025 ska 100 procent av Midsonas leverantörer vara riskklassificerade och riskbaserade revisioner ska ske årligen.
- Effektiv resursanvändning – Senast 2025 ska 90 procent av Midsonas avfall återvinnas. Midsonas matsvinn ska minskas och senast 2025 ska 100 procent av Midsonas matsvinn återanvändas.
- Effektiva transporter – År 2030 ska 100 procent av Midsonas transporter vara fossilfria.

”Våra mål är ambitiösa, men vi har redan kommit långt, både i Norden och i Tyskland, och vi ser fram emot att implementera våra hållbarhetsmål i hela organisationen”, säger Peter Åsberg, koncernchef på Midsona.