SBB gör riktad emission med anledning av Hemfosa-affären

Tuesday, February 25, 2020 6:00 AM
SBB, Samhällsbyggnadsbolaget i Norden, ska göra en riktad emission på 6 639 360 B-aktier, enligt ett pressmeddelande. Emissionens storlek är på drygt 204 miljoner kronor baserat på måndagens stängningskurs.

Samtliga aktier är tecknade av Syquant Capital, för vissa fonders räkning, och kommer efter att SBB ingått avtal med Syquant Capital om att förvärva 8 736 000 aktier i Hemfosa.

Aktierna i emissionen har ett teckningspris på cirka 29,9 kronor styck och likviddagen är bestämd till omkring den 25 februari, vilket är idag.

Den riktade emissionen ökar antalet aktier i SBB från 1 368 067 979 till 1 374 707 339. Utspädningen är på cirka 0,5 procent av utestående aktier och cirka 0,2 procent av utestående röster i bolaget.

Efter förvärvet kommer SBB att kontrollera 98,3 procent av aktierna och 98,9 procent av rösterna i Hemfosa.