Stendörren redovisar minskande förvaltningsresultat under fjärde kvartalet

Friday, February 21, 2020 6:18 AM
Fastighetsbolaget Stendörren redovisar ett lägre förvaltningsresultat under fjärde kvartalet. Nettovinsten och substansvärdet steg.

Stendörrens hyresintäkter uppgick till 148 miljoner kronor under fjärde kvartalet (150), en minskning med 1,3 procent mot föregående år.

Förvaltningsresultatet uppgick till 18 miljoner kronor (32), en minskning med 43,8 procent mot föregående år.

Resultatet efter skatt blev 106 miljoner kronor (80), en ökning med 32,5 procent mot föregående år.

Resultat per aktie hamnade på 3,76 kronor (2,84), vilket innebär en ökning med 32,4 procent mot föregående år.

Stendörren föreslår 0 kronor i utdelning (0).

Substansvärde, EPRA NAV, per aktie låg på 126,72 kronor (113,47).

Stendörren, MkrQ4-2019Q4-2018Förändring
Hyresintäkter148150-1,3%
Driftöverskott8790-3,3%
Förvaltningsresultat1832-43,8%
Nettoresultat1068032,5%
Resultat per aktie, kronor3,762,8432,4%
Substansvärde, EPRA NAV, per aktie, kronor126,72113,4711,7%
Utdelning per aktie, kronor00