Michigans konsumentförtroendeindex reviderades ned till 72,5 i juli, från preliminära 73,2

Friday, July 31, 2020 2:00 PM
Michigans konsumentförtroendeindex reviderades ned till 72,5 i juli, från preliminära 73,2.

Analytikerförväntningarna låg på 72,9.

Undersökningen består till 60 procent av konsumenternas förväntningar och till 40 procent av den rådande situationen. Indexet startade 1967 med 100 som utgångspunkt.

USA
Konsensusdata från Bloomberg