Castellum vidtar försiktighetsåtgärder vid årsstämman på grund av coronaviruset

Thursday, March 12, 2020 7:07 AM
Fastighetsbolaget Castellum är nästa bolag att vidta extra försiktighetsåtgärder vid årsstämman. Bland annat ska inregistrering ske först en halvtimme före och innan dess får aktieägare vänta utomhus. Det blir heller ingen förtäring eller dryck vid stämman.

Antalet närvarande icke aktieägare, styrelseledamöter och medlemmar av företagsledningen kommer att begränsas, skriver Castellum.

Årsstämman, som går av stapeln 19 mars, kommer också att minimeras i tid, men utan att aktieägarnas rättigheter inskränks.

"Aktieägare som upplever sjukdomssymptom, om än milda, nyligen har vistats i ett riskområde eller tillhör en riskgrupp förväntas avstå från deltagande och kan rösta via ombud", uppmanar Castellum.