Sustainable Energy Solutions ökar omsättning och redovisar små förändringar av resultatet

Thursday, February 20, 2020 5:41 AM
Värmepumpsbolaget Sustainable Energy Solutions, tidigare IQS Energi Komfort, ökade omsättningen samt redovisar små förändringar av resultatet i det fjärde kvartalet.

Omsättningen steg 48,0 procent till 22,5 miljoner kronor (15,2).

Rörelseresultatet blev -10,5 miljoner kronor (-11,2).

Resultatet före skatt var -11,6 miljoner kronor (-11,7). Resultatet efter skatt blev -11,1 miljoner kronor (-16,9). Resultat per aktie hamnade på -0,92 kronor (-1,47).

Sustainable Energy Solutions föreslår noll kronor i utdelning (0).

"Sammanfattningsvis så står nu SENS väl rustat för att fortsätta sin expansion och därmed
skapa lönsamhet inom samtliga verksamhetsområden under 2020", skriver företagets tillförordnade vd Calle Wellenius i rapporten.

Sustainable Energy Solutions-chefen skriver att marknaden ser fortsatt stark ut och bolaget kommer att öka sin närvaro inom området för förnyelsebar energi. Orderingången under 2019 landade inom energiprojekt på 34,1 miljoner kronor. Konsult- och borrverksamheterna har en stabil orderingång.

Sustainable Energy Solutions, MkrQ4-2019Q4-2018Förändring
Nettoomsättning22,515,248,0%
Rörelseresultat-10,5-11,2
Resultat före skatt-11,6-11,7
Nettoresultat-11,1-16,9
Resultat per aktie, kronor-0,92-1,47
Utdelning per aktie, kronor00