Raysearch lanserar ny generation av Raycare

Thursday, June 23, 2022 11:57 AM
Medicinteknikbolaget Raysearch lanserar Raycare 6A, som är nästa generation av bolagets onkologiinformationssystem. Det framgår av ett pressmeddelande.

Lanseringen av Raycare 6A medför betydande förbättringar genomgående i hela produkten samt ökad kompabilitet med andra informationssystem på sjukhuset vilket förbättrar dataflödet mellan olika system.

- Vi ser ett starkt ökat intresse för Raycare som har utvecklats till att bli nästa generation av onkologiinformationssystem. Det faktum att Raysearch är en systemoberoende aktör på marknaden bidrar också till att cancerkliniker runt om i världen ser Raycare som ett attraktivt alternativ som bidrar till effektiv, säker och integrerad cancervård, säger Johan Löf, grundare och vd i Raysearch.