Stena ökar på ägandet i Toadman - går in i styrelsen

Thursday, February 27, 2020 7:27 AM
Dan Sten Olsson med familj har köpt aktier i spelutvecklingsbolaget Toadman Interactive, som är under namnändring till EG7, och kontrollerar nu cirka 2,1 miljoner aktier.

Familjen har tillsammans med Erik Nielsen, som blir representanten i styrelsen, köpt 1,7 miljoner aktier. Aktieposten är värd 57 miljoner kronor.

Nielsen föreslås ta plats i styrelsen i samband med vårens stämma.

"Vi har följt utvecklingen i Toadman och ser nu möjlighet att hjälpa bolaget långsiktigt till nästa nivå. Vi bedömer - som när vi tidigt investerade i Embracer Group - att Toadman besitter unika möjligheter. Koncernen har framgångsrikt visat förmåga att kombinera talang inom Gaming med affärsmässighet", kommenterar Erik Nielsen investeringen.