Touchtech ökar intäkterna kraftigt och vänder till vinst i fjärde kvartalet

Thursday, February 13, 2020 6:08 AM
Mjukvarubolaget Touchtech ökar intäkterna kraftigt och vänder till vinst i fjärde kvartalet 2019.

Nettoomsättningen steg 152 procent till 6,8 miljoner kronor (2,7).

Ebitda-resultat blev 3,1 miljoner kronor (0,5), med en ebitda-marginal på 45,6 procent (18,5).

Rörelseresultatet blev 2,6 miljoner kronor (-0,9), med en rörelsemarginal på 38,2 procent.

Resultatet före och efter skatt var 2,5 miljoner kronor (-0,9). Resultat per aktie hamnade på 0,35 kronor (-0,13).

Styrelsen föreslår ingen utdelning, i likhet med föregående år.

Bolaget meddelade i början av februari att nyemissionen med företrädesrätt för aktieägarna blev fulltecknad.

Utsikterna för verksamhetsåret 2020 är följande:
* Färdigställa Touchtech Showroom-lösningen så den är redo för utrullning till Bestsellers totalt 16 varumärken med totalt 600 showrooms samt andra större varumärken.
* Säkerställa att resterande 400 av totalt 600 Jack & Jones-butiker ansluts till Touchtech Vendo.
* Bestseller ansluter fler varumärken utöver Jack & Jones till Touchtech Vendo.
* Fokus på internationalisering med ambitionen att teckna avtal med några av världens största och mest välkända globala varumärken.
* Vidareutveckla befintliga samt etablera nya partnerskap med värdeadderande bolag som kan ansvara för leveransen av kundunika tjänster, till exempel integrationsutveckling och hårdvara.

Touchtech, MkrQ4-2019Q4-2018Förändring
Nettoomsättning6,82,7151,9%
EBITDA3,10,5520,0%
EBITDA-marginal45,6%18,5%
Rörelseresultat2,6-0,9
Rörelsemarginal38,2%
Resultat före skatt2,5-0,9
Nettoresultat2,5-0,9
Resultat per aktie, kronor0,35-0,13
Utdelning per aktie, kronor00