Vibrosense Meter II ingår i nya riktlinjer för hälsokontroll av vibrationsexponerad personal

Thursday, February 6, 2020 8:05 AM
Vibrosense Meter II har av Arbetsmiljöverket valts ut som en rekommenderad metod i riktlinjer för hälsokontroller av vibrationsexponerad personal. Det framgår av ett pressmeddelande.

”Vi ser detta som ett mycket värdefullt erkännande av vårt instrument och vår metod som stärker vår närvaro på den svenska marknaden inom affärsområdet vibrationsskador och företagshälsovård. Att få med VibroSense Meter II i Arbets- och Miljömedicins riktlinjer är ett viktigt steg framåt för bolaget, speciellt med vår pågående satsning inom företagshälsovård”, säger vd Hans Wallin.