Stendörren köper fastighet i Botkyrka för 83 miljoner kronor

Wednesday, December 11, 2019 11:34 AM
Fastighetsbolaget Stendörren köper en fastighet i Botkyrka från säljaren Skyttbrink Förvaltning.
Fastigheten ligger i Skyttbrinks industriområde. Den preliminära köpeskillingen för aktierna uppgår till 44,9 miljoner kronor, baserat på ett underliggande fastighetsvärde om 83 miljoner kronor. Förvärvet ökar Stendörrens löpande intjäning med 4,4 miljoner i förväntat årligt driftnetto. Fastigheten omfattar totalt 6 452 kvadratmeter lokalyta för lätt industri- och lagerverksamhet. Tillträde beräknas ske den 31 januari 2020. Det framgår av ett pressmeddelande.