Bonava skriver ned tillgångar i Ryssland - återstartar försäljningsprocess

Wednesday, January 25, 2023 5:20 AM
Bostadsutvecklaren Bonava meddelar att den tilltänkta köparen av den ryska verksamheten, G-Group, har inte erhållit nödvändiga tillstånd från ryska myndigheter varför kontraktet har annullerats. Bonava kommer nu att återstarta försäljningsprocessen för de ryska tillgångarna men har också fattat beslut om att skriva ned värdet till noll kronor från 0,9 miljarder kronor.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Bolaget meddelade den 17 november att det var hög sannolikhet för att köparen inte skulle få myndighetsgodkännande.

Beslutet att lämna Ryssland ligger fast och försäljningsprocessen har återstartats. Osäkerheten avseende både tid och belopp för en sådan försäljning gör att Bonava fattat beslutet att skriva ned nettotillgångar av verksamheten i S:t Petersburg i det fjärde kvartalet till noll, uppger bolaget vidare.

Efter nedskrivning av nettotillgångarna bedöms exponeringen mot Ryssland vara begränsad.