Concentric minskar omsättning och rörelseresultat under fjärde kvartalet

Tuesday, February 4, 2020 12:01 PM
Verkstadsbolaget Concentric redovisar minskande omsättning under fjärde kvartalet jämfört med samma period året innan. Bolaget rapporterar minskad vinst. Bolaget ökar utdelningen till 4,50 kronor (4,25).

Omsättningen sjönk 26,1 procent till 430 miljoner kronor (582).

Rörelseresultatet blev 134 miljoner kronor (140), med en rörelsemarginal på 31,2 procent (24,1).

Justerat rörelseresultat utföll på 134 miljoner kronor (136), med en justerad rörelsemarginal på 31,2 procent (23,4).

Resultatet före skatt var 130 miljoner kronor (145).

Resultatet efter skatt blev 71 miljoner kronor (115), en minskning med 38,3 procent mot föregående år.

Resultat per aktie hamnade på 1,87 kronor (2,95), vilket innebär en minskning med 36,6 procent mot föregående år.

Concentric föreslår 4,50 kronor i utdelning (4,25).

Concentric, MkrQ4-2019Q4-2018Förändring
Nettoomsättning430582-26,1%
Rörelseresultat134140-4,3%
Rörelsemarginal31,2%24,1%
Rörelseresultat, justerat134136-1,5%
Rörelsemarginal, justerad31,2%23,4%
Resultat före skatt130145-10,3%
Nettoresultat71115-38,3%
Resultat per aktie, kronor1,872,95-36,6%
Utdelning per aktie, kronor4,504,255,9%