Attana: Hot och möjligheter från Coronaviruset - Penser

Wednesday, February 26, 2020 10:45 AM
"Nettoomsättningen sjönk till 0,9 mkr (1,1) under kvartalet, vilket var under vår förväntan om 1,2 mkr. Avvikelsen låg i dels en instrumentaffär som skjutits i tid pga. personalförändringar dels i ett uppdragsforskningsprojekt som inte har påbörjats då kunden är under uppköp. EBIT uppgick till -3,6 mkr (-1,6), vilket var lägre än våra estimat om -1,9 mkr. Kassaflödet minskade till -4 mkr (0,1mkr) under kvartalet, vilket drog ned kassan till 4,7 mkr (0,6mkr)."

Länk till uppdragsanalys nedan.