Robeco Global Consumer Trends minskade 5,8 procent i maj - ökar i Airbnb när värderingen gått ner

Thursday, June 23, 2022 11:12 AM
Fonden Robeco Global Consumer Trends D EUR minskade 5,8 procent i maj, vilket var sämre än fondens jämförelseindex som minskade 1,4 procent. Sedan årsskiftet har fonden minskat 26,3 procent och är därmed sämre än index som har minskat 7,5 procent. Det framgår av en månadsrapport från fondens förvaltare Jack Neele och Richard Speetjens.

Inledningsvis skriver förvaltarna att det var en blandad utveckling på den globala marknaden under maj men där de amerikanska aktierna återhämtade sig bäst i slutet av månaden. Konsument- och tekniksektorn var de sektorer som hade den svagaste utvecklingen under månaden.

Gällande fondens utveckling hade den digitala konusmtionstrenden en neutral påverkan på fonden, vilket förvaltarna tolkar som lovande inför framtiden. Tekniksektorn som haft ett tungt år har nu långsamt haft en uppåtgående trend, något som förvaltarna menar kan tolkas som att vi är nära botten för branschen. Förvaltarna anser att bolagens värderingar nu har nått mer rimliga nivåer.

På bolagsnivå påverkades fonden positivt av Zoom och Advanced Micro Devices. I den negativa vågskålen återfinns bland annat Airbnb.

Trenden växande medelklass samt hälsa och välmående hade en negativ utveckling under maj. Företag som Lululemon, Walmart och Target föll alla tvåsiffrigt. Nedstängningarna i Kina drabbade företag som Richemont, Nike, Adidas och l´Oréal där alla hade en negativ kursutveckling.

Under månaden gjordes flera förändringar i portföljen. Bland annat minskades exponeringen mot Nike och Microsoft medan man ökade innehavet i Airbnb. Förvaltarna skriver att man har fortsatt god tro på Airbnb på lång sikt och passar därför på att köpa när kursen gått ner.

Fondens största innehav var vid månadsskiftet Visa, Alphabet voch Nike med portföljvikter på 4,5, 4,4 respektive 4,2 procent.
Robeco Global Consumer Trends D EUR, %maj, 2022
Fond MM, förändring i procent-5,8
Index MM, förändring i procent-1,4
Fond i år, förändring i procent-26,3
Index i år, förändring i procent-7,5