Oasmia Pharmaceuticals nyemission blev övertecknad

Friday, December 6, 2019 11:30 AM
Läkemedelsbolaget Oasmia Pharmaceutical avslutade den 4 december teckningstiden i bolagets nyemission med företrädesrätt för aktieägarna. Nyemissionen tecknades till 99,5 procent med stöd av teckningsrätter och till 39,3 procent utan stöd av teckningsrätter, totalt 138,8 procent. Nyemissionen blev därmed övertecknad. Det framgår av ett pressmeddelande.

"Jag är mycket nöjd med utfallet i företrädesemissionen samt är tacksam för det stöd vi fått från våra aktieägare. Jag är imponerad av Oasmias ledningsgrupps prestationer, då de under press visat marknaden deras förmåga att utveckla Oasmia till en kommersiell organisation med en spännande framtida agenda", kommenterar styrelseordförande Jörgen Olsson.

Per Arwidsson tecknade genom Arwidsro Investment 22,5 miljoner aktier genom kvittning. Bolaget tillförs 399 miljoner kronor före emissionskostnader. Bolaget emitterar 199,28 miljoner nya aktier och har därefter 448,37 miljoner aktier utestående.