Delphi Nordic ökade 1,0 procent i augusti

Wednesday, September 15, 2021 7:25 AM
Fonden Delphi Nordic steg 1,0 procent i augusti, vilket var sämre än fondens jämförelseindex som steg 1,5 procent. Sedan årsskiftet har fonden avkastat 12,93 procent. Det framgår av en månadsrapport från fondens förvaltare Andreas Berdal Lorentzen.

Inledningsvis skriver förvaltaren att marknaden var avvaktande under augusti men fick däremot ett uppsving efter att FED förtydligat strategien gällande centralbankens nedtrappning av värdepappersköp.

Under månaden har spridningen av coronaviruset ökat kraftigt över hela världen utan att påverka börsen i någon större utsträckning. Undantaget sektorer som blir direkt påverkade, till exempel turismsektorn. Oljepriset avslutade månaden på över 70 dollar. På kort sikt har stormen i mexikanska golfen lett till en nedstängning av produktionen men förvaltaren menar att den kommer återtas samtidigt som aktiviteten inom amerikansk skiffer ökat och Opec ökar leveranserna som avtalat.

"FN:s klimatpanel kom med en ny rapport den här månaden som fick mycket uppmärksamhet. En stor del av budskapet var alarmerande och visar att klimatförändringarna går snabbare. Rapporten betonar därför att vi måste påskynda investeringarna inom områden som förnybar energi, cirkulär ekonomi och energieffektivisering. Det bidrog till att gröna aktier fick förnyad uppmärksamhet efter en svag utveckling hittills i år", skriver förvaltaren.

De sektorer som bidrog positivt till fondens avkastning var hälsa, teknik, cyklisk konsumtion och material, medan industri, kommunikation och utilities påverkade negativt. Bland de enskilda innehav som bidrog positivt till fondens avkastning fanns bland andra Bavarian Nordic, Link Mobility och Gentian Diagnostics. I den negativa vågskålen fanns Norse Atlantic, Embracer, Orsted och NKT.

Vid månadsskiftet hade fonden en övervikt inom hälsa, finans, teknik, fisk och skaldjur samt kommunikation. Fonden hade en undervikt i cyklisk konsumtion, material, industri, energi och fastigheter.

Delphi Nordic, %augusti, 2021
Fond MM, förändring i procent1,0
Index MM, förändring i procent1,5
Fond i år, förändring i procent12,93