Goldblue kallas till årsstämma för att besluta om inlösen

Tuesday, March 3, 2020 8:31 AM
Aktieägarna i Goldblue kallas till årsstämma torsdagen den 2 april i Stockholm.

Styrelsen föreslår att stämman godkänner en kapitalöverföring till aktieägarna om 10 öre per aktie genom ett automatiskt inlösenförfarande.

Valberedningen föreslår omval av styrelseledamöterna Rune Löderup, Staffan Lindgren och Harmen Brenninkmeijer. Omval föreslås av Harmen Brenninkmeijer till styrelseordförande.

Styrelsen vill ha bemyndigande från stämman att besluta om nyemission av aktier, konvertibler eller teckningsoptioner.